Bereikbaar op
070 7858991
Volg ons ook op

Persoonlijke verzorging

Ziekte, handicap of ouderdom kunnen beperkingen geven. Veel mensen willen echter zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven zonder anderen te veel te belasten. Met hulp bij de persoonlijke verzorging bent u in staat langer thuis te wonen. Ook mensen die een tijdelijke beperking hebben, bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeval of ziekenhuisopname, kunnen bij Zuster Mina terecht. We helpen u graag bij onder andere:

  • eten en drinken
  • wassen
  • aan- en uitkleden
  • toiletgang
  • douchen
  • verplaatsing (bijvoorbeeld: in en uit bed, in en uit rolstoel)

Indien nodig ontvangt u meerdere keren per dag hulp, bijvoorbeeld om u te helpen bij de nodige handelingen voor het naar bed gaan.

Verpleging

Wanneer u door ziekte of een ongeval verpleging nodig heeft of wanneer u na een ziekenhuisopname zo snel mogelijk naar huis wilt, kunt u een beroep doen op onze organisatie. Ook in geval van een handicap of gezondheidsproblemen is het prettig in uw eigen woonomgeving te blijven. Zuster Mina coördineert alle zorg die u nodig heeft en geeft u advies over uw situatie en het gebruik van medicijnen. Wij komen bij u thuis en staan u met raad en daad bij waar het uw gezondheid of revalidatie betreft. Wij bieden u hulp bij:

  • het toedienen van medicatie
  • het verzorgen van wonden
  • overige verpleegkundige handelingen zoals het wisselen van een katheter, het verzorgen van een stoma enz.

Begeleiding

Soms kunt u onverwacht in een fase terechtkomen waarin u de regie kwijt bent over een aantal essentiële zaken in het leven. De oorzaak hiervan kan verschillend zijn, vaak ligt hier psychosociale problematiek aan ten grondslag. In deze fase kunt u dringend ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben om alles weer op de rails te krijgen. U kunt hierbij denken aan begeleiding bij financiële zaken, maatschappelijk werk, sociale begeleiding enz.
We helpen u graag bij het aanbrengen van structuur in uw leven en het behoud van de regie over uw welzijn.

Indicatie

Voor bovenstaande functies heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), een wijkverpleegkundige of een Wmo-consulent. Voor het aanvragen van zorg of voor meer informatie kunt u terecht op www.ciz.nl.
U kunt uiteraard ook met ons contact opnemen.