Bereikbaar op
070 7858991
Volg ons ook op

Gedreven door passie voor de zorg en gebaseerd op haar jarenlange ervaring in de gezondheidszorg is Amina Meziane in 2014 gestart met de thuiszorgorganisatie Zuster Mina. Voor Zuster Mina zijn een missie en visie opgesteld:

Missie Zuster Mina

Wij begrijpen onze cliënten én hun cultuur

Wij verplaatsen ons in de cliënt als individu, in de omgeving van de cliënt en in de cultuur van de cliënt. Het uitgangspunt van onze zorgverlening is de cliënt zoveel mogelijk en zo lang mogelijk zijn of haar ‘normale’ leven te laten voortzetten met hulp van de sociale omgeving en in het bijzonder de mantelzorg.
Naast respect voor de eigenheid van de cliënt, vraagt dit ook om het hebben van kennis van en, voor zover mogelijk, het handelen volgens de cultuur, normen en waarden van de cliënt. De cultuur vormt het referentiekader van de cliënt en is van invloed op de communicatie, gedrag, waarden, normen, denk- en leefpatronen, de manier van de beleving van ziekte, gezondheid en zorgafhankelijkheid en bepaalt daarmee zijn of haar levenswijze en de wensen en voorkeuren. Wij leveren, waar nodig, zorg in de eigen taal.

Visie Zuster Mina

Zuster Mina wil betrokken zijn bij haar cliënten door een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod. Wij verplaatsen ons in de situatie van onze cliënten, leven mee met de cliënten en bieden hun de warmte en zorg die wij ons zelf en onze naasten toewensen. Onze betrokkenheid uit zich in het ontzorgen van onze cliënten.
Wij willen zuiver zijn in de breedste zin van het woord: eerlijk, betrouwbaar, transparant en oprecht. Met onze inspanningen, betrokkenheid en open, eerlijke en heldere communicatie willen wij gestalte geven aan deze begrippen zowel naar onze cliënten als naar onze medewerkers.
Wij willen in verbinding staan met onze cliënten. Een sterk team van tevreden, gemotiveerde en betrokken medewerkers zal de gewenste verbinding met onze cliënten realiseren.
Ook willen wij in verbinding staan met andere organisaties en zorgverleners. Samen staan we namelijk sterker en kunnen we meer betekenen voor onze cliënten.